OFERTA NA STRONĘ LUB SKLEP

Dokument możesz złożyć w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy!

    Dane urzędu

    Twoje dane

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r. przez Cyfryzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: – żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych – sprostowania tych danych – usunięcia tych danych – ograniczenia przetwarzania tych danych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych – przeniesienia danych – wniesienia skargi do organu nadzorczego